Region Istočna Srbija

Mini maxi fudbalske lige Srbije-region istočna Srbija (MMFLS RIS) održavaju se na teritoriji Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije koji je jedan od pet konstitutivnih delova Fudbalskog saveza Srbije. Fudbalski savez regiona istočne Srbije osnovan je 1992.godine. Objedinjuje rad devet okružnih fudbalskih organizacija i grada Niša, od Кladova do granice sa Makedonijom. Na području juga i istoka Srbije egzistira oko 600 fudbalskih klubova.

Projekt MMFLS RIS je najmasovniji i najbolje ocenjeni projekat bazičnog fudbala na teritoriji FS RIS namenjen najmlađim uzrastnim kategorijama – dečacima i devojčicama uzrasta 4 – 12 godina starosti.

U svom radu FSRIS posebnu pažnju poklanja mlađim kategorijama fudbalera, ne samo kroz zvanična takmičenja već i kroz programe bazičnog fudbala i selekcije kojima se proveravaju i odabiraju talenti.

Mini maxi fudbalske lige Srbije-region istočna Srbija formirane su sa 4 gradske lige (Vranje, Kruševac, Niš i Pirot). Danas je 10 gradskih liga u sistemu Mini maxi fudbalske lige Srbije-region istočna Srbija sa preko 200 ekipa.

NIŠ, КRUŠEVAC, JAGODINA, VRANJE, BOR, LESКOVAC, PIROT, TIMOČКA КRAJINA, PROКUPLJE, КLADOVO.
Posebno smo ponosni na ženske fudbalske klubove i njihove ekipe koje su stalni učesnici svih programa i aktivnosti MMFLS RIS.


Vladica Tošić (na slici)
Regionalni koordinator Mini Maksi fudbalske lige Srbije