O nama

Poštovanje svih učesnika, pozitivan pristup i pristupačnost organizatora i takmičenja svim zainteresovanim grupama i pojedincima dodatno ojačava strukturu takmičenja, a takva, monolitna struktura sama po sebi poprima ''magnetna'' svojstva i počinje da otvara brojne prilike koje u značajnoj meri mogu da obezbede perspektivnu, kompetentnu i referentnu poziciju takmičenja. Takva pozicija neminovno vodi ka popularnosti i atraktivnosti učešća u takmičenju, a samim tim i ka njegovom rastu i omasovljenju.
Kratak zaključak bio bi da su sinonimimi za jedno uspešno dečije fudbalsko takmičenje BEZBEDNOST, RAVNOPRAVNOST, RADOST, IGRA, FER PLEJ, TRADICIJA.
Naša želja je da Mini Maksi Fudbalske Lige postanu sinonim za najradosnija i najbolje organizovana dečija fudbalska takmičenja. Uvereni da ćemo na taj način dati najveći doprinos razvoju fudbalske igre, naša poruka je,

Da bi se jedno ovakvo takmičenje uspešno organizovalo i sprovodilo potreban je čvrst temelj od koga zavisi koliko će takmičenje moći da se nadgradi. Osnovno je da se svim učesnicima obezbedi ravnopravnost, a temelj ravnopravnosti su ne samo pravila i propozicije takmičenja, već dosledno sprovođenje istih. Naravno, pravila i propozicije moraju da ostave prostora i za zdrave kompromise jer je fudbalsko takmičenje ''živa stvar'' i ponekad poprimi forme koje je teško svrstati u samo jednu kategoriju. Međutim, da bi takmičenje ostvarilo uspeh, neophodno je omogućiti da svi u takmičenju ostvare uspeh, te da interesi svih grupa i pojedinaca budu zadovoljeni. 

Na prvom mestu deci treba zadovoljiti potrebu i želju za takmičenjem jer je to osnovna potreba mladih u sportu, a treba zadovoljiti i potrebe i interese fudbalskih klubova da učestvovanjem u takmičenju sebe afirmišu, i kao klub, ali i kao pojedinci.
Roditelje treba zadovoljiti činjenicom da su uslovi takmičenja povoljnji za sveopšti razvoj njihove dece, a da se njihova stalna materijalna i nematerijalna ulaganja u sportski razvoj njihovih mališana ne obezvređuju, već nasuprot tome adekvatno valorizuju.
Društvenu zajednicu takođe treba zadovoljiti činjenicom da takmičenje ima pozitivan uticaj ne samo na one koji su uključeni u takmičenje, već da se pozitivni efekti prenose i šire.

Nas posebno raduje što se samo takmičenje afirmisalo i postalo veoma popularno, a posebno što se ostvareni trend rasta, kako u pogledu masovnosti, tako i u pogledu kvaliteta održao. Veliko zadovoljstvo nam upravo predstavlja činjenica da to zadovoljstvo možemo da podelimo sa svim učesnicima ovog jedinstvenog takmičenja.

Uspeh ovog projekta će se pre svega ogledati u broju prijavljenih ekipa i kvalitetom takmičenja u svakom pogledu, a pre svega u sigurnosti i stvaranju prijatnog ambijenta za sve učesnike, te u broju licenciranih, tj. registrovanih igrača za ovo takmičenje. Tokom realizacije ovog projekta kvalitet takmičenja je znatno unapređen, tako da je realno očekivati stalni porast kvaliteta i standarda kako u takmičenju i organizaciji, tako i u trenažnom procesu.
Dugoročnim planom, dakle do septembra 2010. godine bio bi ispunjen plan koji predviđa standardizaciju i unifikaciju takmičenja, čime bi ujedno bio i uspostavljen sistem takmičenja na čitavoj teritoriji Zajednice SCG, moguće i regionu jugoistočne Evrope.

Istinska želja organizatora, potvrđena u praksi je da Mini i Maksi Fudbalske Lige budu mesto primereno DECI, PORODICI I PRIJATELJIMA, a ne meka za bilo kakvu vrstu nasilja.
Poruka DFA svim klubovima, trenerima i roditeljima je da imaju u vidu da je SVAKO DETE PODJEDNAKO VAŽNO, da ne prave grube greške u pogledu odnosa prema deci. Ne postoje ''njaša'' i ''tuđa'' deca. SVA DECA SU NAŠA DECA, A MNOGA OD NJIH ĆE PREDSTAVLJATI I PROSLAVLJATI SVOJU ZEMLJU ŠIROM SVETA. ZATO SVI MORAMO BITI RAZUMNI I MUDRI I PRUŽITI IM ONO ŠTO JE NAJPOTREBNIJE - USLOVE DA UŽIVAJU I DA SE RADUJU IGRI I UZBUĐENJIMA KOJE TAKMIČENJA NOSE SAMA PO SEBI''.

Primarni cilj ovog projekta je popularizacija fudbalske igre, približavanje fudbala najmlađima i upoznavanje mališana sa fudbalskom igrom kroz pozitivna iskustva koja će najviše doprineti njihovoj želji da se i trajno opredele za ovaj sport.
Osnovne premise ovog takmičenja su FER PLEJ i BEZBEDNOST za sve učesnike i u tom smislu kompromisa nema. Dakle, primarna je bezbednost i ravnopravnost svih učesnika i ultimativno poštovanje svih pravila i propozicija takmičenja. Mini i Maksi fudbaska takmičenja teže najvišim evropskim i svetskim standardima organizacije i realizacije, a postajanje istih ima za cilj popularizaciju dečijeg fudbala, afirmaciju svih klubova koji učestvuju u takmičenju i afirmaciju svih pozitivnih vrednosti koje sport i fudbal nose sa sobom.

Mali tereni sa podlogom od veštačke trave garantuju pravi fudbalski ambijent, ali predstavljaju i svojevrsnu pripremu za upoznavanje igrača sa tom, za naše pojmove, novom podlogom koja ima velike izglede i da zaživi na brojnim fudbalskim arenama širom sveta. Smanjene dimenzije terena prirodno povećavaju broj kontakata igrača sa loptom, a mantinela, koja ograđuje terene ima funkciju da spreči česte prekide igre, i dodatno povećava broj kontakata sa loptom za 20 -30%.
Prva sezona takmičenja u okviru MINI i MAKSI fudbalskih liga predstavljala je svojevrsni pilot projekat koji je organizatorima omogućio da se u stvarnim uslovima realizacije takmičenja upoznaju sa svim njegovim mehanizmima, te da odrede smernice za dalji razvoj i unapređenje kvaliteta takmičenja. Već u narednoj takmičarskoj sezoni 2001/2002 u takmičenje su se uključile i ekipe iz unutrašnjosti, od kojih neke prelaze i po 300 km da bi odagrale jednu ili dve utakmice! Upravo ovaj podatak potvrđuje opravdanost postojanja ovog takmičenja i iz tog razloga organizatori su usmerili svoje napore u pravcu regionalizacije takmičenja i širenju ovog standardizovanog modela u daljoj popularizaciji dečijeg fudbala u lokalnim zajednicama, kao i u Jugoistočnoj Evropi.

Višestruka korist iz pokretanja ovih takmičenja sastoji se pre svega u popularizaciji dečijeg fudbala, stvaranju kvantitativnije baze najmlađih fudbalskih polaznika u cilju sticanja osnovnih fudbalskih veština pre ulaska u prve zvanične selekcije, tj. popularne ''petliće''.
Briga o najmlađima i njihova edukacija u sportu su od prioritetnog značaja za njihov duhovni i telesni razvoj kao i za usvajanje i negovanje plemenitih životnih vrednosti. Pokretanjem ovih takmičenja i tzv. ''mrtvi'' zimski period postao je povoljan i koristan, jer najmlađima pruža radost takmičenja u kontinuitetu.

Удружење дечјих фудбалских турнира Србије - Чачак активно ради на:

 1. Развоју, омасовљавању, унапређењу и афирмацији фудбалског спорта на територији Републике. 
 2. Предузима одговарајућу активност ради унапређења и омасовљења фудбалских турнира у дечјем узрасту и упознавање својих чланова са домаћим и међународним искуствима у поменутој области.
 3. Организује иновацију знања у организацији турнира посебно руководећих и стручних кадрова, развој , омасовљавање и афирмација дечјих фудбалских турнира , као саставног дела фудбалског спорта.
 4. Окупља што већи број чланова са јасно дефинисаним стандардима , у склопу са прописима фудбалске организације.
 5. Утврђује календаре и програме развоја дечјих фудбалских турнира.
 6. Утврђује стандарде у организацији дечјих фудбалских турнира.
 7. Заступа заједничке интересе чланова Удружења пред државним и другим спортским органима и организацијама.
 8. Ради у циљу развоја аматерског, пионирског и малог фудбала.
 9. Ради у циљу развој и афирмацији фудбала у школама.
 10. Организује и унапређује стручно-педагошки рад у фудбалу.
 11. Нормативно уређује питања у вези са дечјим фудбалским такмичењима, статусом и регистрацијом дечјих фудбалских турнира , доделом јавних признања , као и других питања од заједничког интереса за чланове Удружења.
 12. Пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредним субјектима, увођењу нових метода рада и пословања, присвајање пословних информација и Међународна активност у складу са нормативним актима ФС Србије.
 13. Презентује српски дечији фудбала и врши надзор над дечјим фудбалским турнирима.
 14. Брине за све младе, њихову афирмацију и бори се за адекватно место у држави и друштву.
 15. Заступа заједничке интереса у ФСС.
 16. Доприноси јачању заједничког живота у заједници.
 17. Учествује у обезбеђењу функционисања информативног система на нивоу Удружења.
 18. Сарађује са државним органима, професионалним и стручним организацијама и институцијама у земљи и иностранству, ради унапређења дечјих фудбалских турнира.
 19. Издаје публикације о спортским и другим активностима Удружења.
 20. Пружа подршку заштити дечјих права.
 21. Ствара предуслове за развој масовног спорта.
 22. Активно се бори против расизма и свих облика дискриминације.
 23. Ради на остваривању осталих циљева и задатака од заједничких интереса за чланове Удружења.
 24. Ради на техничкој организацији дечијих лига, кампова и стручних предавања и семинара.

Od 2001. godine u ekonomski nepovoljnom ambijentu DFA je angažovana na razvoju i realizaciji jedinstvenog fudbalskog takmičenja - Mini i Maksi Fudbalskih Liga. Ovaj projekt je namenjen najmlađim uzrastnim kategorijama – dečacima i devojčicama uzrasta 4 – 12 godina starosti. Realizaciju ovog programa svi u DFA sprovode sa ogromnim entuzijazmom i verom da će Mini i Maksi takmičenja u budućnosti postati deo svake lokalne zajednice u našoj zemlji ali i u regionu jugoistočne Evrope.
Sve utakmice se igraju po modifikovanim fudbalskim pravilima, prilagođenim za igru na malom terenu sa mantinelom, a pred početak svake sezone Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije kao tehnički organizator dostavlja svim potencijalnim učesnicima propozicije takmičenja koje veoma jasno definišu učešće svakog tima iz kojih se može videti i koncepcija takmičenja, ali i spoznati filozofija organizatora, kao i sama suština razloga postojanja takmičenja.
Informacija o MMFL je preuzeta sa www.mini-maxi.org