U SUBOTICI ODRŽAN RADNI SASTANAK DIREKTORA MINI MAXI LIGA SRBIJE

U prostorijama Sportskog saveza u Subotici održan je 2.radni sastanak direktora svih Mini Maxi liga Srbije u kome su pored predstavnika Mini Maxi liga učestvovali i Slobodan Pejović direktor Sektora za razvoj FSS i Igor Janković direktor Sektora za bazični fudbal i informatiku FSS.  

Izvršena je analiza protekle sezone i ukazano na propuste i razgovarano o rešenjima za unapređenje projekta posebno u delu smanjenja tenzija svih učesnika kao i podrške i saradnje sa  FS Srbije.Prigodne plakete za uspešnu saradnju i doprinos uručene su Dušanu Trpevskom, Tamari Đurđević, Draganu Stojanoviću i Ladislavu Mezeiu.