Informacija

2001 ГОДИШТЕ:
1.ПАЗАР ЈУНИОРС 1
2.НОВИ ПАЗАР 2
3.ПАЗАР ЈУНИОРС ИБС ТРАДЕ

2002 ГОДИШТЕ:
1.НОВИ ПАЗАР
2.РАС
3.ТУТИН

2003 ГОДИШТЕ:

1.АС
2.ПАЗАР ЈУНИОРС
3.ЈОШАНИЦА НД 2011

2004 ГОДИШТЕ:

ПАЗАР ЈУНИОРС
2.ЈОШАНИЦА НД 2011
3.НОВИ ПАЗАР