IGRAJ FUDBAL, BUDI SREĆAN

Poštovanje svih učesnika, pozitivan pristup i pristupačnost organizatora i takmičenja svim zainteresovanim grupama i pojedincima dodatno ojačava strukturu takmičenja, a takva, monolitna struktura sama po sebi poprima ''magnetna'' svojstva i počinje da otvara brojne prilike koje u značajnoj meri mogu da obezbede perspektivnu, kompetentnu i referentnu poziciju takmičenja. Takva pozicija neminovno vodi ka popularnosti i atraktivnosti učešća u takmičenju, a samim tim i ka njegovom rastu i omasovljenju.
Kratak zaključak bio bi da su sinonimimi za jedno uspešno dečije fudbalsko takmičenje BEZBEDNOST, RAVNOPRAVNOST, RADOST, IGRA, FER PLEJ, TRADICIJA.
Naša želja je da Mini Maksi Fudbalske Lige postanu sinonim za najradosnija i najbolje organizovana dečija fudbalska takmičenja. Uvereni da ćemo na taj način dati najveći doprinos razvoju fudbalske igre, naša poruka je,