DECA, PORODICA & PRIJATELJI

Istinska želja organizatora, potvrđena u praksi je da Mini i Maksi Fudbalske Lige budu mesto primereno DECI, PORODICI I PRIJATELJIMA, a ne meka za bilo kakvu vrstu nasilja.
Poruka DFA svim klubovima, trenerima i roditeljima je da imaju u vidu da je SVAKO DETE PODJEDNAKO VAŽNO, da ne prave grube greške u pogledu odnosa prema deci. Ne postoje ''njaša'' i ''tuđa'' deca. SVA DECA SU NAŠA DECA, A MNOGA OD NJIH ĆE PREDSTAVLJATI I PROSLAVLJATI SVOJU ZEMLJU ŠIROM SVETA. ZATO SVI MORAMO BITI RAZUMNI I MUDRI I PRUŽITI IM ONO ŠTO JE NAJPOTREBNIJE - USLOVE DA UŽIVAJU I DA SE RADUJU IGRI I UZBUĐENJIMA KOJE TAKMIČENJA NOSE SAMA PO SEBI''.