НЕДЕЉА, 12.01.2014.

09:00

Вршац Унитед 05-Форум А 05

 

09:40

Вршац Унитед 03-Форум 03

 

10:20

Пландиште 03-БАК 03

 

11:10

Вршац Унитед 06-Пландиште 05

 

11:50

Вршац Б 02-БАК 02

 

12:40

Форум 04-Вршац Унитед 04

 

13:20

Вршац 04-Банат 04

 

14:00

Виноградар 02-Вршац Унитед 02

 

14:50

Вршац 05-Форум Б 05

 

15:30

Виноградар 02-Пролетер 02

 

16:20

Павлиш 03-Будућност 03

 

17:00

Пролетер 02-Вршац А 02