UDRUŽENJE DEČIJIH FUDBALSKIH TURNIRA Srbije

Удружење дечјих фудбалских турнира Србије - Чачак активно ради на:

 1. Развоју, омасовљавању, унапређењу и афирмацији фудбалског спорта на територији Републике. 
 2. Предузима одговарајућу активност ради унапређења и омасовљења фудбалских турнира у дечјем узрасту и упознавање својих чланова са домаћим и међународним искуствима у поменутој области.
 3. Организује иновацију знања у организацији турнира посебно руководећих и стручних кадрова, развој , омасовљавање и афирмација дечјих фудбалских турнира , као саставног дела фудбалског спорта.
 4. Окупља што већи број чланова са јасно дефинисаним стандардима , у склопу са прописима фудбалске организације.
 5. Утврђује календаре и програме развоја дечјих фудбалских турнира.
 6. Утврђује стандарде у организацији дечјих фудбалских турнира.
 7. Заступа заједничке интересе чланова Удружења пред државним и другим спортским органима и организацијама.
 8. Ради у циљу развоја аматерског, пионирског и малог фудбала.
 9. Ради у циљу развој и афирмацији фудбала у школама.
 10. Организује и унапређује стручно-педагошки рад у фудбалу.
 11. Нормативно уређује питања у вези са дечјим фудбалским такмичењима, статусом и регистрацијом дечјих фудбалских турнира , доделом јавних признања , као и других питања од заједничког интереса за чланове Удружења.
 12. Пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредним субјектима, увођењу нових метода рада и пословања, присвајање пословних информација и Међународна активност у складу са нормативним актима ФС Србије.
 13. Презентује српски дечији фудбала и врши надзор над дечјим фудбалским турнирима.
 14. Брине за све младе, њихову афирмацију и бори се за адекватно место у држави и друштву.
 15. Заступа заједничке интереса у ФСС.
 16. Доприноси јачању заједничког живота у заједници.
 17. Учествује у обезбеђењу функционисања информативног система на нивоу Удружења.
 18. Сарађује са државним органима, професионалним и стручним организацијама и институцијама у земљи и иностранству, ради унапређења дечјих фудбалских турнира.
 19. Издаје публикације о спортским и другим активностима Удружења.
 20. Пружа подршку заштити дечјих права.
 21. Ствара предуслове за развој масовног спорта.
 22. Активно се бори против расизма и свих облика дискриминације.
 23. Ради на остваривању осталих циљева и задатака од заједничких интереса за чланове Удружења.
 24. Ради на техничкој организацији дечијих лига, кампова и стручних предавања и семинара.