MINI I MAKSI FUDBALSKE LIGE

Od 2001. godine u ekonomski nepovoljnom ambijentu DFA je angažovana na razvoju i realizaciji jedinstvenog fudbalskog takmičenja - Mini i Maksi Fudbalskih Liga. Ovaj projekt je namenjen najmlađim uzrastnim kategorijama – dečacima i devojčicama uzrasta 4 – 12 godina starosti. Realizaciju ovog programa svi u DFA sprovode sa ogromnim entuzijazmom i verom da će Mini i Maksi takmičenja u budućnosti postati deo svake lokalne zajednice u našoj zemlji ali i u regionu jugoistočne Evrope.
Sve utakmice se igraju po modifikovanim fudbalskim pravilima, prilagođenim za igru na malom terenu sa mantinelom, a pred početak svake sezone Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije kao tehnički organizator dostavlja svim potencijalnim učesnicima propozicije takmičenja koje veoma jasno definišu učešće svakog tima iz kojih se može videti i koncepcija takmičenja, ali i spoznati filozofija organizatora, kao i sama suština razloga postojanja takmičenja.
Informacija o MMFL je preuzeta sa www.mini-maxi.org