Održan je sastanak direktora Mini Maxi liga - region Vojvodina

U SPC ''SPENS'' u Novom Sadu održan je redovan sastanak direktora Mini Maxiliga iz regiona ''Vojvodina''.Na dnevnom redu bila je analiza dosadašnjeg toga sezone i daljnjarealizacija kalendarom predviđenih aktivnosti pre svega organizovanje ipriprema selekcija za Mini Maxi kupove regiona koji će se igrati za vikend01/02.februara 2014.U sezoni 2013-2014 na teritoriji Vojvodine organizuje se takmičenje u 7 ligau kojima učestvuje 232 ekipe i 2988 igrača u 5 starosnih kategorija.