Prijava gradskih liga za organizaciju MMFL u sezoni 2020-2021

Zainteresovani predstavnici gradova mogu se prijaviti za organizaciju MMFL u svom gradu u sezoni 2020-2021.

Preuzmi prijavu ovde.