2001 ГОДИШТЕ:
1.ПАЗАР ЈУНИОРС 1
2.НОВИ ПАЗАР 2
3.ПАЗАР ЈУНИОРС ИБС ТРАДЕ

2002 ГОДИШТЕ:
1.НОВИ ПАЗАР
2.РАС
3.ТУТИН

2003 ГОДИШТЕ:

1.АС
2.ПАЗАР ЈУНИОРС
3.ЈОШАНИЦА НД 2011

2004 ГОДИШТЕ:

ПАЗАР ЈУНИОРС
2.ЈОШАНИЦА НД 2011
3.НОВИ ПАЗАР

2001

Јошаница

Нови Пазар 2

2001

Нови Пазар 1

Пазар Јуниорс ИБС Траде

2001

Ас

Пазар Јуниорс 1

2002

Рас

Нови Пазар

2004

Нови Пазар

Рас

2001

Пазар Јуниорс 1

Јошаница

2001

Рас Пазар Јуниорс ИБС Траде

Ас

2004

Пазар Јуниорс

Јошаница

2001

Тутин

Нови Пазар 1

2002

Пазар Јуниорс

Тутин

СУБОТА 15.02.2014
2001 Нови Пазар 1 Нови Пазар 2
2002 Рас Нови Пазар
2003 Пазар Јуниорс Рас
2004 Рас Пазар Јуниорс
2001 Пазар Јуниорс 2 Пазар јуниорс 1

НЕДЕЉА 16.02.2014
2003 Нови Пазар Ајакс
2003 Ас Јошаница НД 2011
2004 Јошаница НД 2011 Нови Пазар
2001 Јошаница НД 2011 Тутин
2002 Пазар Јуниорс Тутин

2001 Пазар Јуниорс 1 - Нови Пазар 2
2003 Нови Пзар - Јошаница
2004 Јошаница - Нови Пазар
2001 Нови Пазар 2 - Ас
2003 Пазар Јуниорс - Ас
2002 Нови Пазар - Пазар Јуниорс
2004 Рас - Пазар Јуниорс
2003 Рас - Ајакс
2002 Тутин - Рас
2001 Пазар Јуниорс ИБС Траде - Тутин

2003 Јошаница Рас 4,86-4,93

2004 Јошаница Рас 4,86-4,86

2001 Нови Пазар 1 Нови Пазар 2 4,93-4,72

2003 Ајакс Пазар Јуниорс 4,86-4,93

2004 Нови Пазар Пазар Јуниорс 4,72-4,93

2001 Тутун Пазар Јуниорс 1 4,79-4,86

2002 Нови Пазар Тутин 4,86-4,86

Strana 1 od 4