panel_veliki3
Home ADMINISTRACIJA TAKMIČENJA
Administracija turnira i takmičenja

Web stranice za administraciju turnira i takmičenja u organizaciji UDFTS su namenjene ovlašćenim licima koja su direktno uključena u organizaciju svih vrsta turnira i takmičenja čije se informacije obajavljuju i ažuriraju na sajtu www.decijifudbal.com.

Pristup ovim administrativnim stranama tj. kontrolnim panelima dodeljuje generalni direktor turnira ili takmičenja.

 

GENERALNI
DIREKTOR
REGIONALNI
KOORDINATORI
DIREKTORI
GRADSKIH LIGA

KLUBOVI I
TRENERI