KLUB - Kako da verifikujem i uključujim kontakt osobu kluba - korak po korak?

1. KORAK - Kliknite na kontakt osobu kluba koju želite da verifikujete (slika dole).
03dg

2. KORAK - Otvoriće vam se strana sa obrascem (formom) gde možete izvršiti sve naknadne izmene u podacima kontakt osobe i naravno promeniti status kontakt osobi iz Isključen u Uključen (slika dole).
04dg

3. KORAK - Nakon što ste selektovali da je kontakt osoba Uključena, potrebno je da tu promenu zapamtite tako što ćete kliknuti na dugme Sačuvaj i zatvori.Ukoliko vršite neku promenu u podacima o kojoj želite da obavestite kontakt osobu na koju se podaci odnose, onda podatke zapamtite klikom na dugme Sačuvaj, zatvori i pošalji info e-mail.