KLUB - Šta treba da uradim da bi verifikovao i uklučio prijavljeni klub ili školu fudbala?

Da bi ste verifikovali i uključili klub potrebno je da obavite odredjene provere kao što ste i do sada radili. Ovim proverama treba da utvrdite istinitost podataka o klubu, adresi kluba, kontaktima kluba, provera registracije kluba i drugo. Ovi podaci se proveravaju na isti način kao i u dosadašnjoj praksi MMFL, ali se sada verifikacija i uključenje kluba u MMFL vrši na vašim administrativnim web stranama (Administracija klubova), sledećim redosledom:
1. Provera podataka i uključenje kontakt osobe kluba
2. Provera podataka i uključenje trenera kluba
3. Verifikacija i uključenje kluba u MMFL