• Udruženje dečijih fudbalskih turnira je tehnički organizator Mini Maksi lige
    Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije je tehnički organizator Mini Maksi fudbalskih liga širom Srbije za više starosnih kategorija dece ovlašćen od DFA. I ove sezone kao i prethodnih, UDFTS će biti posvećen kvalitetnom i uspešnom sprovodjenju revijalnih i takmičarskih utakmica.
  • EUROSPORTRING
Home ZAŠTITA PODATAKA
Zaštita podataka pravnih i fizičkih lica
UDFTS - Zaštita podataka lica
četvrtak, 11 septembar 2014 20:11

Poštovani prijatelji, učesnici i korisnici, molimo Vas da pažljivo pročitate informaciju u nastavku:

Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije (UDFTS) iz Čačka, zbog uvodjenja elektronskog poslovanja i online organizovanja takmičenja u skladu sa svetskim trendom i pravilima FIFA, UEFA i FSS, ima potrebu da prikuplja odredjene podatke o licima koja učestvuju u sportskim dogadjajima i pratećim akcijama u organizaciji UDFTS.

Svrha obrade podataka je organizovanje fudbalskih takmičenja i utvrdjivanje regularnosti takmičenja, klubova, ekipa, igrača, trenera i drugih učesnika.

UDFTS će smatrati da je svako lice koje je registrovano u bazi podataka upoznato sa osnovnim identifikacionim podacima UDFTS kao i aktivnostima iz okvira registrovane delatnosti. Identifikacioni podaci o UDFTS su javno objavljeni na zvaničnom web saju www.decijifudbal.com na stranicama O nama, Kontakt, Iz novina itd.

Pravni osnov za prikupljanje, čuvanje i druge vidove obrade podataka o registrovanim licima predstavlja pisana saglasnost roditelja-staratelja koji svojevoljno prijavljuju svoju decu za učešće u fudbalskim takmičenjima i pratećim akcijama u organizaciji UDFTS. Davanjem pisane saglasnosti roditelj-staratelj potvrdjuje da je upoznat sa Propozicijama takmičenja i/ili Pravilima pratećih akcija za koje prijavljuje dete i daje svoju saglasnost.

UDFTS će u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da obradjuje podatke o registrovanim licima isključivo u svrhe za koje su podaci prikupljeni, osim za potrebe vodjenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti države, na način predvidjen zakonom. Svako registrovano lice (ili njegov roditelj-staratelj za maloletno lice) ima pravo da bude obavešteno o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti ili o svom detetu, kao i pravo na sudsku zaštitu u slučaju njihove zloupotrebe. UDFTS će svakom registrovanom licu omogućiti uvid u prikupljene podatke o svojoj ličnosti u skladu sa zakonom. Korisnik ima mogućnost da trajno obriše svoje podatke iz baze podataka UDFTS-a slanjem pisanog zahteva za brisanje svojih podataka na adresu koja je objavljena na web stranici Kontakt. Ukoliko registrovano lice ne pošalje zahtev za brisanje podataka, UDFTS će čuvati podatke o registrovanom licu najduže 5 godina od dana kada je navedeno registrovano lice poslednji put učestvovalo na nekom od fudbalskih takmičenja u organizaciji UDFTS.