• Lane Jovanovic
  • KAMP 2019
  • EURO-SPORTRING

MINI MAXI LIGA ZA DEVOJČICE U SAVINOM SELU

Mini maxi liga na teritoriji regiona ''Vojvodina'' održana je 6.3.2019. godine i u Savinom Selu. Učesnici: OŠ "20. oktobar" Vrbas, prof. FV Nebojša Pokrajac, direktor Radenko Šimun OŠ "Vuk Karadžić" Crvenka, prof. FV Zoran Miladinović, direktor Nataša Đerić OŠ "Branko Radičević" Savino Selo, prof. FV Velimir Miličković, direktor Rahman Tiganj škola iz Savinog Sela je učestvovala sa dve ekipe. Takmičenje su podržali direktori škola učesnica.