• MINI MAXI 20 SEZONA
  • Lane Jovanovic
  • EURO-SPORTRING

FOOTBALL WIRE

Poštovani Minimaximalci - deco, treneri, roditelji! Pozivamo vas da budete aktivni korisnici ''FOOTBALL WIRE'' globalne edukativne fudbalske društvene mreže s kojom je Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije dogovorilo sportsku saradnju. Cilj ove saradnje je edukacija i povezivanje najmlađih fudbalera. Da biste koristili ovu aplikaciju i bili aktivni učesnici mreže koja vam otvara mnogo novih mogućnosti potrebno je da na sajtu www.decijifudbal.com preuzmete formular SAGLASNOST ZA FOOTBALL WIRE koji popunjavaju roditelji za decu (saglasnost za maloletna lica) i treneri i roditelji za sebe lično (saglasnost za punoletna lica). Popunjene i potpisane saglasnosti predajte direktorima Mini Maxi lige u kojoj igrate, i ode kojeg takođe direktno možete dobiti formular za saglasnost, i posle toga ćete od Football Wire dobiti svoje korisničko ime i lozinku. Sportski pozdrav, MINI MAXI LIGA