• Lane Jovanovic
  • KAMP 2019
  • EURO-SPORTRING

SARADNJA FUDBALSKIH RADNIKA RUMUNIJE I SRBIJE

U Beogradu je posredstvom g. Dušana Milojevića održan sastanak predsednika Udružanje dečijih fudbalskih turnira Srbije Ljubodraga Stanića i podpredsednika UDFTS Marijana Menićanina sa g. Nikolae Vaduvom direktorom Škole fudbala ACS KIDS TAMPA iz Brašova na temu saradnje fudbalskih radnika Rumunije i Srbije.