• Lane Jovanovic
  • KAMP 2019
  • EURO-SPORTRING

U NOVOM SADU ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA LIGA REGIONA ''VOJVODINA''

Redovan sastanak direktora Mini Maxi liga regiona ''Vojvodina'' održan je u Novom Sadu u SC ''Medžik''. Sastanku su prisustvovali direktor Mini Maxi lige Srbije Marijan Menićanin i predstavnici liga Novi Sad Milan Trninić, Zrenjanina Darko Tošić i Velibor Mladenović, Nove Pazova Miroslav Stamenković, Vršca Dejan Potočan i Kikinde Dragan Zečević, Ilija Grubor i Mića Ivančević.