Poštovanje svih učesnika, pozitivan pristup i pristupačnost organizatora i takmičenja svim zainteresovanim grupama i pojedincima dodatno ojačava strukturu takmičenja, a takva, monolitna struktura sama po sebi poprima ''magnetna'' svojstva i počinje da otvara brojne prilike koje u značajnoj meri mogu da obezbede perspektivnu, kompetentnu i referentnu poziciju takmičenja. Takva pozicija neminovno vodi ka popularnosti i atraktivnosti učešća u takmičenju, a samim tim i ka njegovom rastu i omasovljenju.
Kratak zaključak bio bi da su sinonimimi za jedno uspešno dečije fudbalsko takmičenje BEZBEDNOST, RAVNOPRAVNOST, RADOST, IGRA, FER PLEJ, TRADICIJA.
Naša želja je da Mini Maksi Fudbalske Lige postanu sinonim za najradosnija i najbolje organizovana dečija fudbalska takmičenja. Uvereni da ćemo na taj način dati najveći doprinos razvoju fudbalske igre, naša poruka je,

Da bi se jedno ovakvo takmičenje uspešno organizovalo i sprovodilo potreban je čvrst temelj od koga zavisi koliko će takmičenje moći da se nadgradi. Osnovno je da se svim učesnicima obezbedi ravnopravnost, a temelj ravnopravnosti su ne samo pravila i propozicije takmičenja, već dosledno sprovođenje istih. Naravno, pravila i propozicije moraju da ostave prostora i za zdrave kompromise jer je fudbalsko takmičenje ''živa stvar'' i ponekad poprimi forme koje je teško svrstati u samo jednu kategoriju. Međutim, da bi takmičenje ostvarilo uspeh, neophodno je omogućiti da svi u takmičenju ostvare uspeh, te da interesi svih grupa i pojedinaca budu zadovoljeni. 

Na prvom mestu deci treba zadovoljiti potrebu i želju za takmičenjem jer je to osnovna potreba mladih u sportu, a treba zadovoljiti i potrebe i interese fudbalskih klubova da učestvovanjem u takmičenju sebe afirmišu, i kao klub, ali i kao pojedinci.
Roditelje treba zadovoljiti činjenicom da su uslovi takmičenja povoljnji za sveopšti razvoj njihove dece, a da se njihova stalna materijalna i nematerijalna ulaganja u sportski razvoj njihovih mališana ne obezvređuju, već nasuprot tome adekvatno valorizuju.
Društvenu zajednicu takođe treba zadovoljiti činjenicom da takmičenje ima pozitivan uticaj ne samo na one koji su uključeni u takmičenje, već da se pozitivni efekti prenose i šire.

Nas posebno raduje što se samo takmičenje afirmisalo i postalo veoma popularno, a posebno što se ostvareni trend rasta, kako u pogledu masovnosti, tako i u pogledu kvaliteta održao. Veliko zadovoljstvo nam upravo predstavlja činjenica da to zadovoljstvo možemo da podelimo sa svim učesnicima ovog jedinstvenog takmičenja.

Istinska želja organizatora, potvrđena u praksi je da Mini i Maksi Fudbalske Lige budu mesto primereno DECI, PORODICI I PRIJATELJIMA, a ne meka za bilo kakvu vrstu nasilja.
Poruka DFA svim klubovima, trenerima i roditeljima je da imaju u vidu da je SVAKO DETE PODJEDNAKO VAŽNO, da ne prave grube greške u pogledu odnosa prema deci. Ne postoje ''njaša'' i ''tuđa'' deca. SVA DECA SU NAŠA DECA, A MNOGA OD NJIH ĆE PREDSTAVLJATI I PROSLAVLJATI SVOJU ZEMLJU ŠIROM SVETA. ZATO SVI MORAMO BITI RAZUMNI I MUDRI I PRUŽITI IM ONO ŠTO JE NAJPOTREBNIJE - USLOVE DA UŽIVAJU I DA SE RADUJU IGRI I UZBUĐENJIMA KOJE TAKMIČENJA NOSE SAMA PO SEBI''.

Uspeh ovog projekta će se pre svega ogledati u broju prijavljenih ekipa i kvalitetom takmičenja u svakom pogledu, a pre svega u sigurnosti i stvaranju prijatnog ambijenta za sve učesnike, te u broju licenciranih, tj. registrovanih igrača za ovo takmičenje. Tokom realizacije ovog projekta kvalitet takmičenja je znatno unapređen, tako da je realno očekivati stalni porast kvaliteta i standarda kako u takmičenju i organizaciji, tako i u trenažnom procesu.
Dugoročnim planom, dakle do septembra 2010. godine bio bi ispunjen plan koji predviđa standardizaciju i unifikaciju takmičenja, čime bi ujedno bio i uspostavljen sistem takmičenja na čitavoj teritoriji Zajednice SCG, moguće i regionu jugoistočne Evrope.

Primarni cilj ovog projekta je popularizacija fudbalske igre, približavanje fudbala najmlađima i upoznavanje mališana sa fudbalskom igrom kroz pozitivna iskustva koja će najviše doprineti njihovoj želji da se i trajno opredele za ovaj sport.
Osnovne premise ovog takmičenja su FER PLEJ i BEZBEDNOST za sve učesnike i u tom smislu kompromisa nema. Dakle, primarna je bezbednost i ravnopravnost svih učesnika i ultimativno poštovanje svih pravila i propozicija takmičenja. Mini i Maksi fudbaska takmičenja teže najvišim evropskim i svetskim standardima organizacije i realizacije, a postajanje istih ima za cilj popularizaciju dečijeg fudbala, afirmaciju svih klubova koji učestvuju u takmičenju i afirmaciju svih pozitivnih vrednosti koje sport i fudbal nose sa sobom.

Strana 1 od 2